Ajedrez Síntesis I. Prototipo con envase - Madera de ukola - 11,5x11,5x10cm - 1975

Ajedrez Síntesis I. Prototipo con envase. Madera de ukola. 11,5×11,5×11,5 cm. 1970

No Comments